Loading...

Từ vựng tiếng Anh lớp 12

Bạn đang chuẩn bị bước vào những kỳ thi quan trọng trong cuộc đời, Bạn đang cảm thấy tiếng anh là một môn khó học.
Mạng xã hội học từ vựng Vocab.vn cung cấp cho bạn bộ từ vựng tiếng anh lớp 12 bao gồm 21 chủ đề với 420 từ vựng tiếng anh cơ bản được soạn thảo bám sát chương trình sách giáo khoa, áp dụng phương pháp học từ vựng siêu đẳng A.I.R và hệ thống ứng dụng để cho việc nhớ bộ từ này một cách vô cùng hiệu quả. Hãy đăng ký ngay để được trải nghiệm sự khác biệt trong qua trình học từ vựng của mình tại mạng từ vựng Vocab.vn này nhé.
 
Miễn phí

Create by VOCAB
Chia sẻ khóa học.

21 Chủ đề (418 từ vựng)

1 Home life

Gồm 20 từ vựng nói về những hoạt động diễn ra trong đời sống gia đình, thể hiện qua những ví dụ và hình ảnh sinh động

2 Cultural diversity

Gồm 20 từ vựng liên quan đến chủ đề đa dạng văn hóa được thể hiện thông qua những ví dụ và hình ảnh sinh động

3 Ways of socialising

Gồm 20 từ vựng với nội dung liên quan đến các hình thức giao tiếp được thể hiện qua những ví dụ và hình ảnh sinh động

4 V + V-ing

Gồm 20 động từ được theo sau bởi các danh động từ thể V-ing, thể hiện cụ thể và sinh động thông qua các ví dụ và hình ảnh

5 School education system

Gồm 20 từ vựng liên quan đến nội dung hệ thống giáo dục ở trường học, thể hiện qua những ví dụ và hình ảnh sinh động

6 Higher education

Gồm 20 từ vựng liên quan đến nội dung giáo dục đại học, thể hiện qua những ví dụ và hình ảnh sinh động

7 Future jobs

Gồm 20 từ vựng được thể hiện sinh động qua những ví dụ và hình ảnh, nói về nghề nghiệp trong tương lai

8 V+ To-infinitive

Gồm 20 động từ được theo sau bởi động từ thể nguyên mẫu có “to”, thể hiện qua những ví dụ và hình ảnh sinh động

9 Economic reforms

Gồm 20 từ vựng nói về vấn đề cải cách kinh tế, thể hiện sinh động qua những ví dụ và hình ảnh minh họa

10 Life in the future

Gồm 20 từ vựng mô tả về cuộc sống trong tương lai thông qua những ví dụ và hình ảnh sinh động

11 Deserts

Gồm 20 từ vựng được thể hiện một cách sinh động thông qua ví dụ và hình ảnh, nói về các sa mạc trong tự nhiên và những điều liên quan.

12 Phrasal Verbs

Gồm 20 cụm động từ quen thuộc được thể hiện sinh động dưới hình thức những ví dụ và hình ảnh minh họa

13 Endangered species

Gồm 20 từ vựng xoay quanh nội dung các loài đang gặp nguy hiểm, thể hiện bằng các ví dụ minh họa và hình ảnh sinh động

14 Books

Gồm 20 từ vựng liên quan đến nội dung sách, thể hiện qua những ví dụ và hình ảnh minh họa sinh động

15 Water sports

Gồm 20 từ vựng nói về chủ đề thể thao dưới nước, thể hiện qua những ví dụ và hình ảnh minh họa sinh động

16 Adjective phrases

Gồm 20 cụm tính từ phổ biến nhất trong tiếng Anh, thể hiện thông qua các ví dụ minh họa và hình ảnh sinh động

17 The 22th SEA Games

Gồm 20 từ vựng có nội dung xoay quanh sự kiện Sea Games 22, thể hiện thông qua các ví dụ và hình ảnh sinh động

18 International organizations

Gồm 20 từ vựng nói về các tổ chức quốc tế trên thế giới, được thể hiện một cách thú vị thông qua các ví dụ minh họa và hình ảnh sinh động

19 Women in society

Gồm 20 từ vựng nói về người phụ nữ trong xã hội và những vấn đề liên quan, thể hiện qua những ví dụ thú vị và hình ảnh sinh động

20 The Association of Southeast ASEAN Nations

Gồm 20 từ vựng nói về hiệp hội các quốc gia khu vực Đông Nam Á, thể hiện thông qua các ví dụ và hình ảnh minh họa sinh động

21 Enlarging Words

Gồm 20 từ vựng mở rộng, giúp bổ sung thêm vốn từ vựng cần thiết, được thể hiện qua các ví dụ sinh động và hình ảnh minh họa thú vị

×

Vocab sẽ hoạt động tốt trên thiết bị của bạn.

50,000+ 5-star ratings

Continue
Continue in browser