Loading...

 Support center

Hotline: 0422664488

Cập nhật thông tin tài khoản

 • Làm thế nào để thay đổi hình ảnh đại diện của tôi?

  Để thay đổi hình ảnh đại diện trên hệ thống VOCAB bạn làm theo các bước rất đơn giản sau đây:

       1. Bạn nhấn vào biếu tượng avatar cá nhân trên cùng phía trên phải, chọn mục Cài đặt.

       2. Trong giao diện trang cá nhân của bạn, bạn chọn mục Cài đặt, ở trong tab này các bạn có thể dễ dàng thay đổi hình anh đại diện như hình dưới.

   

 • Thay đổi một số thông tin cá nhân trong tài khoản của mình thì làm thế nào?

  Để đổi thông tin tài khoản bạn thực hiện các bước sau:

  + Bước 1: Trên giao diện bất kỳ trang nào của hệ thống VOCAB sau khi đăng nhập, bạn nhấn vào biểu tượng avatar cá nhân trên cùng phía bên phải, nhấn vào mục Cài đặt

  + Bước 2: Trong giao diện trang cá nhân, bạn chọn mục cài đặt và thực hiện thay đổi các thông tin bạn muốn. 

  + Bước 3: Nhấn Cập nhật để hoàn tất.  

   

 • Làm thế nào để thay đổi mật khẩu của tôi?

  Để đổi mật khẩu tài khoản bạn thực hiện các bước sau: 

  + Bước 1: Trên giao diện bất kỳ trang nào của hệ thống VOCAB sau khi đăng nhập, bạn nhấn vào biểu tượng avatar cá nhân trên cùng phía bên phải, nhấn vào mục Cài đặt

  + Bước 2: Trong giao diện trang cá nhân của bạn, bạn chọn vào mục Cài đặt.

  + Bước 3: Chọn mục Reset Password, sau đó bạn nhập lại mật khẩu cũ, rồi cài đặt mật khẩu mới theo theo ý mình.

×

Vocab sẽ hoạt động tốt trên thiết bị của bạn.

50,000+ 5-star ratings

Continue
Continue in browser