Loading...

 Support center

Hotline: 0422664488

Trang cá nhân

  • Trang cá nhân là gì?

    Trang cá nhân là nơi lưu giữ thông tin các khóa học từ vựng bạn đang học. Bao gồm danh sách các khóa học từ vựng, cài đặt số lượng từ vựng học trong ngày, lịch học trong ngày. Đây là điều tuyệt vời giúp bạn quản lý việc học của mình thông minh và khoa học hơn.

     

  • Làm sao để thêm một khóa học từ vựng mới vào trang cá nhân của tôi?

    Để thêm một khóa học từ vựng mới vào trang cá nhân, bạn vào nơi lưu trữ các khóa học từ vựng, chọn một khóa học phù hợp với nhu cầu học tập của mình, hoặc bạn thích, sau đó nhấn nút Đăng ký hoặc Đăng ký học thử. Hệ thống VOCAB sẽ tự động cập nhập khóa học vào trang cá nhân của bạn.

×

Vocab sẽ hoạt động tốt trên thiết bị của bạn.

50,000+ 5-star ratings

Continue
Continue in browser